పెళ్లై ఆరు రోజులైంది.. అన్నకి రాఖీ కట్టేందుకు వెళ్తానన్న భార్య అంటే ఒకే అన్నాడా భర్త.. చివరకు దిమ్మతిరిగే షాక్..

భార్యతో సంతోషంగా జీవించాలని కలలు కన్నాడా యువకుడు. కానీ పెళ్లయిన ఆరో రోజునే అతనికి తట్టుకోలేని షాకిచ్చిందా కొత్త పెళ్లి కూతురు. అన్నకు రాఖీ కట్టాలని, పక్క ఊరికి వెళ్తానని పట్టుబట్టింది.