ఐ లవ్యూ నిఖిల్.. అంటూ రక్తంతో రాసి మరీ హాస్టల్లోనే ఘోరానికి పాల్పడిన 18 ఏళ్ల యువతి.. అసలేం జరిగిందంటే..

18 ఏళ్ల ఓ యువతి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. హాస్టల్లోనే ఘోరానికి పాల్పడింది. చనిపోవడానికి కొద్ది గంటల ముందు ఆమె రాసిన ఓ రెండు లేఖలు ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారాయి. ఐ లవ్యూ నిఖిల్ అంటూ రక్తంతో రాసి మరీ..