స్టాక్ మార్కెట్లో Intraday Trading అంటే ఏంటి..తెలుసుకోవాల్సిన మెళకువలు ఇవే..

స్టాక్​ మార్కెట్​పై అవగాహన లోపం కారణంగా మన దేశంలో చాలా తక్కువ మంది పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. వీరి సంఖ్య కేవలం 2 నుండి -3% మాత్రమే ఉండడం ఆలోచించాల్సిన విషయం. అయితే..