Home » photogallery » business » LIC FREE LOOK PERIOD RULE KNOW HOW TO RETURN YOUR LIC POLICY WITHIN 15 DAYS IF YOU NOT SATISFIED WITH PLAN SS

LIC Policy: ఎల్ఐసీ పాలసీ నచ్చలేదా? వెనక్కి ఇవ్వొచ్చు తెలుసా

LIC Free Look period Rule | ఎల్ఐసీ పాలసీ... భారతదేశంలో దాదాపు ప్రతీ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఓ ఎల్ఐసీ పాలసీ ఉందంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే తీసుకున్న ఎల్ఐసీ పాలసీ మీకు నచ్చలేదా? వెనక్కి ఇచ్చేయొచ్చు. పాలసీలో 'ఫ్రీ లుక్ పీరియడ్' అనే నిబంధనతో ఇది సాధ్యం. ఆ నిబంధన ఏంటో తెలుసుకోండి.