హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » బిజినెస్ »

Leave Rules: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవులు... అర్హతలివే

Leave Rules: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవులు... అర్హతలివే

Leave Rules | కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల సెలవులకు సంబంధించిన నియమనిబంధనల్ని వెల్లడించింది. ఉద్యోగులు తరచూ అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానాలను విడుదల చేసింది. అందులో ఉద్యోగులకు సెలవులు ఏ విధంగా ఉంటాయో తెలుసుకోండి.

Top Stories