Home » photogallery » business »

GOLD PURITY WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN 22 CARATS AND 24 KARATS GOLD HERE IS THE DETAILS EVERY SHOULD KNOW SK

Gold Purity: 22 క్యారెట్లు, 24 క్యారెట్ల బంగారం మధ్య తేడా ఏంటి? నగల తయారీలో ఏది వాడతారు?

Gold Purity: బంగారంతో భారతీయులకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా బంగారం కొంటారు. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, బర్త్ డేలు.. ఇలా శుభకార్యమైనా బంగారం కొనుగోలు చేస్తారు. ఒంటిపై బంగారం ధగధగలు ఉంటే అసలా రేంజే వేరు. ఐతే బంగారం విషయంలో 22 క్యారెట్లు, 24 క్యారెట్లు అనేవి ఎక్కువగా వినిపిస్తాయి. అసలేంటివి?