Home » photogallery » business »

GOLD PRICE RISES RS 260 IN HYDERABAD KNOW LATEST GOLD AND SILVER RATES SS

Gold Price Today: ఇంకా బంగారం కొనలేదా? రేటు మళ్లీ పెరిగిపోయింది

Gold Rate Today | బంగారం కొనాలనుకొని కొనలేకపోయారా? ఇంకా తగ్గుతుందేమోనని ఎదురుచూసారా? గోల్డ్ రేట్ మళ్లీ పెరిగింది. బంగారమే కాదు వెండి ధర కూడా పెరిగింది. ధర ఎంత పెరిగిందో తెలుసుకోండి.