Gold Price Today: ఇంకా బంగారం కొనలేదా? రేటు మళ్లీ పెరిగిపోయింది

Gold Rate Today | బంగారం కొనాలనుకొని కొనలేకపోయారా? ఇంకా తగ్గుతుందేమోనని ఎదురుచూసారా? గోల్డ్ రేట్ మళ్లీ పెరిగింది. బంగారమే కాదు వెండి ధర కూడా పెరిగింది. ధర ఎంత పెరిగిందో తెలుసుకోండి.