హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Lord Krishna: కృష్ణుడికి వేణువు ఎందుకు అంత ఇష్టం? అది ఎవరు ఇచ్చారో తెలుసా?

Lord Krishna: కృష్ణుడికి వేణువు ఎందుకు అంత ఇష్టం? అది ఎవరు ఇచ్చారో తెలుసా?

కృష్ణుడు తన వేణువును వాయిస్తుండగా, ఆ శబ్దం బ్రహ్మ, భవ ,మూడు లోకాలలోని అన్ని చలన, చలనం లేని అస్తిత్వాలను మంత్రముగ్దులను చేస్తుంది.

Top Stories