హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Puja Vidhi: ఏ రోజు ఏ దేవుడిని పూజిస్తే మీ కోర్కెలు నెరవేరతాయి.. తెలుసుకోండి..!

Puja Vidhi: ఏ రోజు ఏ దేవుడిని పూజిస్తే మీ కోర్కెలు నెరవేరతాయి.. తెలుసుకోండి..!

God For The Day: మనం వారంలో ఒక రోజును ఒకే దేవునికి అంకితం చేసి పూజించడం మీరు గమనించి ఉండవచ్చు. ఇలా పూజిస్తే పుణ్యఫలం లభిస్తుందని విశ్వాసం. ప్రధానంగా ఏ రోజు, ఏ దేవుడిని పూజించాలి అనే విషయంలో గందరగోళం నెలకొంది. సమాధానం ఉంది. అలాగే ఆ రోజు ఎలా పూజించాలో తెలుసుకుందాం..

Top Stories