హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Naag dosh: నాగదోషం అంటే ఏంటి.. దాని వల్ల నష్టమేంటి.. ఎలా నివారించాలి?

Naag dosh: నాగదోషం అంటే ఏంటి.. దాని వల్ల నష్టమేంటి.. ఎలా నివారించాలి?

Naag dosh: నాగదోషాన్నే... వాడుక భాషలో సర్పదోషం అంటారు. దీనికీ కాల సర్ప దోషానికీ సంబంధం లేదు. అది వేరు ఇది వేరు. నాగదోషానికి సంబంధించి పండితులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం.

Top Stories