హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Navaratri 2022: నవరాత్రుల్లో మీకు దుర్గామాత కలలోకి వచ్చిందా? ఏమవుతుందో తెలుసా?

Navaratri 2022: నవరాత్రుల్లో మీకు దుర్గామాత కలలోకి వచ్చిందా? ఏమవుతుందో తెలుసా?

Navaratri 2022: శారదీయ నవరాత్రులు ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 26 నుండి అక్టోబర్ 5 వరకు జరుపుకుంటారు.ఈ సమయంలో భక్తులు దుర్గా దేవి 9 రూపాలను పూజిస్తారు. కలలో దుర్గమాత దర్శనం కలిగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Top Stories