హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

మరణానంతరం నరకానికి కాదు స్వర్గానికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? వీటిలో కనీసం ఒక చెట్టునైనా నాటండి..

మరణానంతరం నరకానికి కాదు స్వర్గానికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? వీటిలో కనీసం ఒక చెట్టునైనా నాటండి..

చెట్లకు పర్యావరణపరంగానే కాకుండా మతపరమైన ప్రాతిపదికన కూడా ప్రాముఖ్యత ఉంది. పురాణాలలో చెట్లు నాటడం గొప్ప పుణ్య కార్యంగా చెప్పబడింది. ఇది గాయత్రీ జపము, దానము, హవనము వలె పరిగణించబడుతుంది.

Top Stories