హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Palmistry: అదృష్టవంతుల చేతిలో మాత్రమే ఈ రేఖ! అందుకే వీరికి జీవితంలో తిరుగుండదట..

Palmistry: అదృష్టవంతుల చేతిలో మాత్రమే ఈ రేఖ! అందుకే వీరికి జీవితంలో తిరుగుండదట..

Palmistry tips: అరచేతిలో ఒక రేఖ అంగారక ప్రాంతం గుండా వెళుతుంది. అది జీవితం ,విధి రేఖను దాటుతుంది. ఆపై మెదడు రేఖను తాకుతుంది లేదా దాని గుండె రేఖకు దాటుతుంది. అరచేతిపై ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాహు రేఖలు ఉండవచ్చు.

Top Stories