హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Dream Meaning: కలలో కోతి కనిపించడం దేనికి సంకేతం.. శుభమా ? అశుభమా ?

Dream Meaning: కలలో కోతి కనిపించడం దేనికి సంకేతం.. శుభమా ? అశుభమా ?

Monkeys in Dream: కలలో కోతిని చూడటం శుభం లేదా అశుభం అనేది మీరు మీ కలలో కోతిని చూసిన రూపాన్ని బట్టి అర్థం ఉంటుంది.

Top Stories