Home » photogallery » astrology »

PURI JAGANNATH TEMPLE DEVOTEE DONATES OVER 4 KG GOLD JEWELLERY TO PURI JAGANNATHA TEMPLE NK

Puri Jagannath Temple: పూరీ జగన్నాథ స్వామికి భక్తుడి బంగారు కానుక...

Puri Jagannath Temple: పూరీ జగన్నాథ స్వామి ఆలయానికి భక్తులు తరలి వస్తున్నారు. తాజాగా ఇచ్చిన బంగారు కానుకలు అత్యద్భుతం.