హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Kedarnath yatra: పరమపవిత్రం.. పంచకేదరాల పుణ్యదర్శనం !

Kedarnath yatra: పరమపవిత్రం.. పంచకేదరాల పుణ్యదర్శనం !

ఈ పంచకేదరాలు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. పంచకేదరాల వెనుక ఒక మహత్యం ఉంది.

Top Stories