హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Pooja: స్టీలుతో సహా ఈ లోహాలతో తయారు చేసిన పాత్రలను పూజకు అస్సలు వినియోగించవచ్చు.. ఎందుకంటే?

Pooja: స్టీలుతో సహా ఈ లోహాలతో తయారు చేసిన పాత్రలను పూజకు అస్సలు వినియోగించవచ్చు.. ఎందుకంటే?

Metals used in pooja: మత గ్రంథాలలో, దేవుడిని పూజించడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. పూజలో ఉపయోగించే పాత్రలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఉంచాలి.

  • |

Top Stories