హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Never Offer Turmeric to Lord Shiva : పొరపాటున కూడా శివునికి పసుపు సమర్పించకండి, ఆ మూడు కూడా

Never Offer Turmeric to Lord Shiva : పొరపాటున కూడా శివునికి పసుపు సమర్పించకండి, ఆ మూడు కూడా

దేవుళ్లను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి, పూజించడానికి అనేక మార్గాలు హిందూ మతం యొక్క పురాణాలలో వివరించబడ్డాయి. ధర్మ పురాణాలలో నిర్దిష్ట దేవతలకు ఇష్టమైన కొన్ని పదార్థాలు మరియు పద్ధతులు చెప్పబడ్డాయి.

Top Stories