హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Goddess: కోరికలు నెరవేర్చే దేవత! దర్శించుకుంటే వంద జన్మల పుణ్యం

Goddess: కోరికలు నెరవేర్చే దేవత! దర్శించుకుంటే వంద జన్మల పుణ్యం

Goddess: ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులందరి కోర్కెలు నెరవేరుతాయి. జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఈ గుడిని దర్శించుకోవాల్సిందే. ఇంతకి ఎక్కడుంది ఈ ఆలయం..?

Top Stories