హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Vastu Tips: ఇంట్లో కుడి వైపు తొండం ఉన్న వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ఉంచడం శుభదాయకమా?

Vastu Tips: ఇంట్లో కుడి వైపు తొండం ఉన్న వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ఉంచడం శుభదాయకమా?

Vastu Tips: గణపతిని అడ్డంకులు తొలగించే వ్యక్తిగా భావిస్తారు. అతని ఆరాధన శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది, కానీ మీరు ఇంట్లో గణేశుడి విగ్రహాన్ని ఉంచినట్లయితే తొండం దిశ సరిగ్గా ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి.

Top Stories