హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Tulsi Plant Symbol: తులసి మొక్కపై ఈ సంకేతాలను రాస్తే.. మీకు లక్ష్మి అనుగ్రహం లభిస్తుంది..

Tulsi Plant Symbol: తులసి మొక్కపై ఈ సంకేతాలను రాస్తే.. మీకు లక్ష్మి అనుగ్రహం లభిస్తుంది..

Tulsi Plant Symbol: దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్లలో తులసిని ఖచ్చితంగా పూజిస్తారు. దానిపై కొన్ని ప్రత్యేక చిహ్నాలు వేయడం ఆర్థిక ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. దానితో విధి మూసిన తలుపులు కూడా తెరుచుకుంటాయి. మీ అదృష్టం ఏయే చిహ్నాల ద్వారా నిద్రలేస్తుందో తెలుసుకుందాం.

Top Stories