హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Gemology: ఈ రత్నాన్ని ఉంగరంతో ధరిస్తే ఉపాధిలో అపూర్వమైన లాభాలు పక్కానట..!

Gemology: ఈ రత్నాన్ని ఉంగరంతో ధరిస్తే ఉపాధిలో అపూర్వమైన లాభాలు పక్కానట..!

Gemology: ఒక వ్యక్తి బుధుడు బలహీనంగా ఉంటే, అతను ఉద్యోగ ,వ్యాపారాలలో అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటాడు. ఎందుకంటే బుధుడిని జ్ఞాన గ్రహంగా పిలుస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, వ్యక్తి పచ్చని ధరించాలి, ఎందుకంటే పచ్చ బుధ గ్రహం రత్నంగా పరిగణించబడుతుంది.

Top Stories