హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

శివుని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రతి సోమవారం ఈ 5 వస్తువులను సమర్పించండి.. దారిద్య్రం తొలగిపోతుందట..

శివుని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రతి సోమవారం ఈ 5 వస్తువులను సమర్పించండి.. దారిద్య్రం తొలగిపోతుందట..

Monday Upay: శివుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఒక కలశం నీరు సరిపోతుంది. మహాదేవుడు తన భక్తులతో చాలా సంతోషిస్తాడు. వారికి కావలసిన వరాలను ప్రసాదిస్తాడని చెబుతారు. మీరు కూడా భోళాశంకరుడి ఆశీర్వాదం పొందాలనుకుంటే మీ ప్రతి కోరికను తీరాలనుకుంటే, ప్రతి సోమవారం జ్యోతిషశాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా పండిట్ హితేంద్ర కుమార్ శర్మ శివునికి ఈ 5 వస్తువులను సమర్పించండని సూచించారు.

Top Stories