హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Dream meaning: మీరు చనిపోయినట్లు కల వస్తే దాని అర్థం ఏమిటో మీకు తెలుసా?

Dream meaning: మీరు చనిపోయినట్లు కల వస్తే దాని అర్థం ఏమిటో మీకు తెలుసా?

Dream meaning: మీరు మీ కలలో ప్రమాదాన్ని చూసినట్లయితే అది రాబోయే సమస్యలకు సంకేతం. మీకు అలాంటి కల కనిపిస్తే, మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ప్రారంభించాలి.

Top Stories