హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

శనివారం సాయంత్రం ఎవరికీ చెప్పకుండా ఈ పరిహారం చేస్తే.. కష్టాలు తీరిపోయి అదృష్టం ఒక్కరాత్రిలోనే మేల్కొంటుందట..

శనివారం సాయంత్రం ఎవరికీ చెప్పకుండా ఈ పరిహారం చేస్తే.. కష్టాలు తీరిపోయి అదృష్టం ఒక్కరాత్రిలోనే మేల్కొంటుందట..

Saturday Remedies: శనిదేవుడు ఎవరిపై తన ప్రకోపాన్ని చూపిస్తాడో ఆ వ్యక్తి కచ్చితంగా నశిస్తాడని నమ్ముతారు. కానీ మీరు శని దేవుడి వక్ర దృష్టి నుండి తప్పించుకోవాలనుకుంటే శనివారం నాడు ప్రత్యేక పరిహారం చేయండి. ఈ పరిహారం చేస్తే శని దోషం తొలగిపోతుంది. శని మంచి దృష్టి మీపై ఉంటుంది.

Top Stories