హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Vidura Niti: మీకు జీవితాంతం డబ్బు- సంపదకు లోటు ఉండకూడదనుకుంటే ఈ విదురుడు సూత్రాలను అనుసరించండి..

Vidura Niti: మీకు జీవితాంతం డబ్బు- సంపదకు లోటు ఉండకూడదనుకుంటే ఈ విదురుడు సూత్రాలను అనుసరించండి..

Vidura Niti: విదుర విధానం దౌత్యం, యుద్ధ విధానం నుండి రాజకీయాలకు సంబంధించిన సూక్ష్మ వివరాలను కవర్ చేస్తుంది. ఈ విదుర సూత్రంలో సంపద ఉత్పత్తి, సంచితం గురించి ముఖ్యమైన సూత్రాలు చెప్పారు.

Top Stories