హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Hindu Nav Varsh 2023: ఈ ఏడాది వాటితో జాగ్రత్త! ఆదమరిస్తే అంతే! ఈ రాశుల వారికి లాభం

Hindu Nav Varsh 2023: ఈ ఏడాది వాటితో జాగ్రత్త! ఆదమరిస్తే అంతే! ఈ రాశుల వారికి లాభం

ప్రతి సంవత్సరం హిందూ నూతన సంవత్సరం చైత్ర మాసం శుక్ల పక్షం ప్రతిపాద తేదీలో ప్రారంభమవుతుంది. చైత్ర మాస నవ రాత్రులు కూడా ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభమవుతాయి.

Top Stories