హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Lord krishna Names: గోవింద, ముకుంద, మురారి! శ్రీకృష్ణుని ఈ పేర్లను మీ పిల్లలకు కూడా పెట్టవచ్చు..

Lord krishna Names: గోవింద, ముకుంద, మురారి! శ్రీకృష్ణుని ఈ పేర్లను మీ పిల్లలకు కూడా పెట్టవచ్చు..

Lord krishna Names: శ్రీకృష్ణుడు అందరికీ ఇష్టమైన దేవుడని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి మీరు మీ బిడ్డకు కృష్ణుడి పేర్లు పెట్టారా? పేర్ల జాబితా తెలుసుకుందాం..

Top Stories