హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

పనిమీద బయటకు వెళ్తున్నారా.. ఇది నోట్లో వేసుకుని వెళ్లండి.. మీకు అన్ని శుభ ఫలితాలే.. తిరుగుండదు.

పనిమీద బయటకు వెళ్తున్నారా.. ఇది నోట్లో వేసుకుని వెళ్లండి.. మీకు అన్ని శుభ ఫలితాలే.. తిరుగుండదు.

Good Results: కొందరు ఇంట్లో ఒక పని అనుకుంటారు. దాని కోసం ఎన్నో రకాల ప్లాన్ వేసుకుంటారు. పనిమీద వెళ్లేటప్పుడు కొందరికి తమ ఇష్టమైన దైవాన్ని దండం పెట్టుకుని వెళ్లే అలవాటు ఉంటుంది.

Top Stories