హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Right Hand: మంచి పనికి కుడి చేతినే ఉపయోగించాలని పెద్దలు ఎందుకు చెప్పారో తెలుసా?

Right Hand: మంచి పనికి కుడి చేతినే ఉపయోగించాలని పెద్దలు ఎందుకు చెప్పారో తెలుసా?

Importance of right hand: కుడి చేయి లేదా ఎడమ చేయి రెండు చేతులు శరీరానికి ముఖ్యమైనవి. ఈ సందర్భంలో కుడి చేతికి తక్కువ ప్రాముఖ్యత లేదు. పూజలైనా, భోజనాలైనా కుడిచేతిని ఉపయోగించమని పెద్దలు చెబుతారు. ఈ కుడి చేయి ఎందుకు ఉండాలి?. ఎడమ చేతిని మంచి పనికి ఎందుకు ఉపయోగించకూడదని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?

Top Stories