హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Pitru paksham 2022: పితృపక్షంలో కాకి ఎందుకు ముఖ్యమైంది?

Pitru paksham 2022: పితృపక్షంలో కాకి ఎందుకు ముఖ్యమైంది?

Pitru paksham 2022: మిగిలిన రోజుల్లో తరిమికొట్టే కాకులను పితృ పక్షంలో కా.. కా.. అని పిలుస్తూ వాటికి తినిపిస్తారు. ఈ కాకులు ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనవి? పూర్వీకులకు ప్రాతినిథ్యం వహించే విధంగా ఎందుకు చూస్తున్నారనేది సమాచారం ఉంది.

Top Stories