హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Vastu Tips: కొన్ని బియ్యం గింజలు అదృష్టానికి తలుపులు తెరుస్తాయా? మీ ఇల్లు సంపదతో నిండిపోతుందట! ఎలాగో తెలుసుకోండి

Vastu Tips: కొన్ని బియ్యం గింజలు అదృష్టానికి తలుపులు తెరుస్తాయా? మీ ఇల్లు సంపదతో నిండిపోతుందట! ఎలాగో తెలుసుకోండి

Vastu Tips: శాస్త్రాల ప్రకారం అక్షితలు లేకుండా ఏ పూజా పూర్తి కాదు. పూజలో ఉపయోగించే బియ్యం లేదా అక్షితలు చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. జీవితంలో ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా అక్షితలతో పరిహారం చేస్తే సరిపోతుందని జోతిషులు చెబుతున్నారు.

Top Stories