హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Ganesh chaturthi 2022: గణేష్ చతుర్థి రోజున ఇంటికి ఇలాంటి విగ్రహాన్ని తీసుకురాకూడదు..

Ganesh chaturthi 2022: గణేష్ చతుర్థి రోజున ఇంటికి ఇలాంటి విగ్రహాన్ని తీసుకురాకూడదు..

Ganesh chaturthi 2022: ప్రతి సంవత్సరం గణేష్ చతుర్థి నాడు ఇంట్లో కొత్త గణేష్ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తారు. కానీ, గణేష్ చతుర్థి రోజున మీ ఇంట్లో వినాయకుడి విగ్రహం తీసుకురావాలంటే.. ఎలాంటి విగ్రహం తీసుకురావాలో, ఎలాంటి విగ్రహం తీసుకురాకూడదో తెలుసుకోవాలి.

Top Stories