హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Auspicious days in April: ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా..? కొత్తింట్లోకి వెళ్లాలనుకుంటున్నారా..? ఏప్రిల్ నెలలో ఈ ఏడు తేదీల్లో చేస్తే ధనలాభం..!

Auspicious days in April: ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా..? కొత్తింట్లోకి వెళ్లాలనుకుంటున్నారా..? ఏప్రిల్ నెలలో ఈ ఏడు తేదీల్లో చేస్తే ధనలాభం..!

హిందూ ధర్మం ప్రకారం కొత్తవి ఏవైనా ప్రారంభించేందుకు ఓ మంచి ముహూర్తాన్ని చూసి దాని ప్రకారమే నిర్ణయిస్తారు. ఏప్రిల్ నెలలో కొత్తగా ఓ ఇంటిని కొనాలన్నా, నూతనంగా కొన్న ఇంట్లోకి వెళ్లాలన్నా ఈ ముహూర్తాల్లోనే వెళ్తే మంచిది..

Top Stories