హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

పచ్చ, కెంపు, రూబీ, రత్నం, వజ్రం... ఏ నెలలో పుట్టిన వారు ఏ రాయి తొడగాలి?

పచ్చ, కెంపు, రూబీ, రత్నం, వజ్రం... ఏ నెలలో పుట్టిన వారు ఏ రాయి తొడగాలి?

Astrology: జ్యోతిష పండితుల ప్రకారం కొంత మందికి కొన్ని రకాల వజ్రాలు కలిసొస్తాయి. పుట్టిన నెల ఆధారంగా ఎవరు ఎలాంటి వజ్రం లేదా రాయి ధరించాలో తెలుసుకుందాం.

Top Stories