హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Astrology 2022 : అప్పు ఇస్తున్నారా? అయితే ఈ రాశులతో జాగ్రత్త.. తీసుకోవడమే తప్ప తిరిగివ్వడం వీరికి తెలీదు

Astrology 2022 : అప్పు ఇస్తున్నారా? అయితే ఈ రాశులతో జాగ్రత్త.. తీసుకోవడమే తప్ప తిరిగివ్వడం వీరికి తెలీదు

Astrology 2022 : అప్పు తీసుకునే సమయంలో వారు మీకు వాగ్దానాలు కూడా చేసి ఉంటారు. ఫలానా తేదీన తప్పకుండా ఇస్తా అని మాట కూడా ఇస్తారు. కొందరు చెప్పిన తేదీన తిరిగి ఇస్తే మరికొందరేమో ప్రస్తుతం లేవు తర్వాత ఇస్తా అంటూ తప్పించుకు తిరుగుతుంటారు.

Top Stories