హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Dream Meaning: మీరు కలలో నీటిని చూశారా? ఏ నీటిని చూస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?..

Dream Meaning: మీరు కలలో నీటిని చూశారా? ఏ నీటిని చూస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?..

Dream Meaning: కలలు చాలా రకాలు. కలలో నీటిని చూడడానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. కలలోని నీరు శుభ ,అశుభ సంకేతాలను ఇస్తుంది. ఈ సంకేతాలు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి.

Top Stories