హోమ్ » ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన » కాలజ్ఞానం »

Richest Temples: తిరుపతి తర్వాత అత్యంత ఆదాయానిచ్చే ధనిక దేవాలయం ఏదో తెలుసా?

Richest Temples: తిరుపతి తర్వాత అత్యంత ఆదాయానిచ్చే ధనిక దేవాలయం ఏదో తెలుసా?

మన దేశంలో హిందూ దేవాలయాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఇందులో అత్యధిక ఆదాయాన్ని ఇచ్చే ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా భారత్ లోని కొన్ని చర్చిలు విదేశాల్లో పేరు పొందాయి. దేశంలో కొన్ని ఎత్తైన చర్చిలు ఉన్నాయి.

Top Stories