తిరుమలపై కరోనా ఎఫెక్ట్.. 4 నెలల్లో నష్టం ఎంతంటే..

TTD News: గడిచిన నాలుగు నెలల్లో దాదాపు 60 లక్షల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనభాగ్యం కోల్పోయారు.