తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు.. మోహినీ రూపంలో కన్నుల విందుగా శ్రీవారు...

తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల విందుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈరోజున ఉదయం మోహినీ అవతారంలో శ్రీనివాసుడు శృంగార రసాధి దేవతగా సర్వాలంకార భూషితుడై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఏనుగులు, గుర్రాలు ముందు కదులుతుండగా భక్తుల కోలాటాలు, డప్పుల వాయిద్యాలు నడుమ ఊరేగింపు రమణీయంగా సాగింది.