తిరుమల కొండ వెలవెల.. అతి తక్కువ సంఖ్యలో భక్తులు

కరోనా కేసులు పెరుగుతుండటంతో టీటీడీ అనుమతించిన సంఖ్య కంటే తక్కువగా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకుంటున్నారు.