తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో వాహనదారులపై చిరుత దాడి

అలిపిరి నుంచి 4వ కిలోమీటర్ వద్ద ఇద్దరు వాహనదారులపై దాడి చేసిన చిరుత.

  • |