ఆషాఢమని పుట్టింటికి వచ్చిన నవ వధువు.. ఇంతలో మాజీ ప్రియుడు కలిశాడు.. ఆ తర్వాత...

కులాలు, మతాలు, ఆర్ధిక స్థితిగతులు అడ్డంకులుగా మారి ప్రేమించిన వారిని కాకుండా పెద్దలు చూసిన వారిని పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. అలా ప్రేమ విఫలమైన ఓ జంట..