హోమ్ /వార్తలు /కాలజ్ఞానం /

Kartika first friday: కార్తీకమాసం మొదటి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని ఇలా కొలిస్తే.. ధనవర్షం..!

Kartika first friday: కార్తీకమాసం మొదటి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని ఇలా కొలిస్తే.. ధనవర్షం..!

అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణం ఆనందం, శ్రేయస్సు ఇస్తుంది. దుఃఖాలను తొలగిస్తుంది.

అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణం ఆనందం, శ్రేయస్సు ఇస్తుంది. దుఃఖాలను తొలగిస్తుంది.

Sri lakshmi devi : కార్తీకమాసం మొదటి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవితోపాటు విష్ణుమూర్తిని పూజించాలి. లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం చదవాలి.

హిందు సంప్రదాయంలో కార్తీక మసానికి  (kartika month) చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. కార్తీక మాసంలో లక్ష్మీదేవికి (lakshmi devi) ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. లక్ష్మీని సంపదలు కురిపించే దేవతగా పిలుస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి అంకితం చేశారు. లక్ష్మీదేవిని ఈరోజు కచ్ఛితంగా పూజిస్తారు. శుక్రవారం అమ్మ ఆశీర్వాదం పొందడానికి లక్ష్మీదేవికి గంగాజలంతో అభిషేకం చేయాలి. ఆ తర్వాత హారతి ఇవ్వాలి. ఆమెకు ప్రీతికరమైన నైవేద్యాలను సమర్పించాలి.

లక్ష్మీదేవితోపాటు విష్ణుమూర్తిని పూజించాలి. శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం చదవాలి. ఈ పారాయణం ఆనందం, శ్రేయస్సు ఇస్తుంది. దుఃఖాలను తొలగిస్తుంది.

శ్రీ అష్టలక్ష్మి మూలం..

ఆది లక్ష్మి

సుమనస్‌ వందిత సుందరి

మాధవీ చంద్ర సహోదరి

హేమమయే.

మునిగాన వందిత మోక్ష

ప్రదాయిని మంజుల భాషినీ

వేదనుతే.

పంకజవాసిని దేవసుపూజిత

సద్‌–గుణ వర్షిణి శాంతినుతే.

జైజై ఓ మధుసూదన కామిని

ఆదిలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్‌.

ఇది కూడా చదవండి:  మీ జాతకంలో కేతువు ఈ స్థానంలో ఉంటే.. విదేశీయానం...!

ధనలక్ష్మి..

అయికలి కల్మాష నాశిని

కామిని వేద రూపిణి వేదమయే.

క్షీర సముద్భావ మంగళ

రూపిణి మంత్రనివాసిని

మంత్రనుతే.

మంగళదాయినీ అంబుజ్వసిని

దేవగణశ్రీత పాదయుతే.

జై జై హే మధుసూదన కామిని

ధన్యలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్‌.

ధైర్య లక్ష్మి..

జయవర్వర్షిణి వైష్ణవ భార్గవి

మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే.

సుర్గణ పూజిత త్వరగా

ఫలవంతమైన జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది.

భవభయహారిణి పాపవిమోచని

సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే.

జైజై హే మధుసూదన కామిని

ధైర్యలక్ష్మి సదాపాలయ మామ్‌.

ఇది కూడా చదవండి:  విష్ణుమూర్తికి ఇష్టమైన కార్తీకమాసం.. ప్రాముఖ్యత!

గజలక్ష్మి..

జై జై దుర్గతి నాశిని కామిని వేద

రూపిణి వేదమయే.

రాధాగజ్‌ తుర్గపదతి సమవృత్‌

కిన్‌ మండిత లోక్నుతే.

హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవ

వేడి నివారిణి పద్యుతే.

జై జై హే మధుసూదన కామిని

గజలక్ష్మి రూపెన పాలయ మామ్‌.

సంతాన లక్ష్మి..

ఏ ఖగవాహిని మోహినీ చక్రాని

రాగవివర్ధిని జ్ఞానమయే.

గుణగన్వారిధి లోహితైషిణి

సప్తస్వర భూషిత గన్నుతే

సకల సురసూర దేవ మునీశ్వర

మానవ వందిత పద్యుతే.

జైజై హే మధుసూదన కామిని

సంతానలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్‌.

విజయలక్ష్మి..

జై కమలాసాని సద్‌–గతి దైని

జ్ఞాన్వికాసిని గన్మయే.

అనుదిన మార్చిత కుంకుమ

ధూసర భూషిత వసిత

వాద్యనుతే.

కనకధార స్తుతి వైభవ వందిత

శంకరదేశిక మన్యపదే.

జైజై ఓ మధుసూదన కామిని

విజయలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్‌.

విద్యలక్ష్మి..

ప్రణత సుర్వేరి భారతి భార్గవి

శోకవినాశిని రత్నమయే.

మణిమయ భూషిత

కర్ణవిభూషణ ప్రశాంత

హాస్యభరితయమ

నవనిద్ధిదాయినీ కలిమల్హారిణి

కమిట ఫలవంతమైన హస్త్యుతే.

జైజై హే మధుసూదన కామిని

విద్యాలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్‌.

ధిమిధిమి ధింధిమి ధింధిమి

దింధిమి దుంధుభి నాద

సుపూర్ణమయే.

ఘుంఘుం ఘుంఘుం

ఘుంఘుం ఘుంఘుం శంఖ

నినాద సువాద్యనుతే.

జైజై హే కామిని« ధనలక్ష్మి

రూపెన పాలయ మామ్‌

అష్టలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం వరదే

కమరూపిణీ.

శంఖ చక్ర గదహస్తే

విశ్వరూపిణితే జై

జగన్మాత్రే చ మోసిన్యై మంగళం

శుభ మంగళం.

ఇతి శ్రీ అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం సంపూర్ణం.

First published:

Tags: Lakshmi

ఉత్తమ కథలు