తెలుగు వార్తలు (News In Telugu)

అదిరే ఎలక్ట్రిక్ కారు.. రూ.300తో 5 మంది హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్లొచ్చు