తెలుగు వార్తలు (News In Telugu)

బంగారం కొంటే రూ.36 వేల డిస్కౌంట్.. మైండ్‌బ్లోయింగ్ ఆఫర్, నేటి గోల్డ్ రేట్లు ఇలా